شناسایی مشترک و اطلاع رسانی خودکار به مشترکین در حوزه های مختلف از جمله بروز اشکال در سرویس ها:

یکی از قابلیت های مرکز تماس سروش شناسایی مشترکین و هدایت آن ها بر اساس سوابق و یا نیاز آن ها می باشد، به عنوان مثال در شرکت های توزیع نیروی برق با شناسایی مشترک از طریق الگوریتم های هوشمند و دریافت داده از سیستم ثبت خاموشی، درصورتی که شبکه برق محل زندگی مشترک دچار مشکل باشد، برای او پیامی بطور پویا ایجاد شده و دلیل بروز مشکل، محل آن به همراه زمان تخمینی رفع آن به مشترک اطلاع داده می شود و با استفاده بهینه از داده های سرویس های دیگر امکان خدمات دهی بهتر و به حجم بالاتری از مشترکین ممکن می گردد.

صف های انتظار برای توزیع مناسب تماس ها و همچنین از دست ندادن تماس های تلفنی به علت کمبود نیروی انسانی یکی از قابلیت های بزرگ مرکز محسوب می شوند. صف انتظار، تماس های مشترکین را به نوبت و بر اساس استراتژی های تعیین شده به اپراتورهای آزاد در دسترس متصل میکند. پخش پیام های متنوع انتظار و اعلام تعداد افراد منتظر در صف برای مشترک از دیگر قابلیت های صف انتظار است. به علاوه میتوانند برای مشترکین و تماس های خاص اولویت قائل شوند.  به عنوان مثال تماس هایی که از طریق تلفن همراه یا از مراکز و افراد مهم دریافت میشوند سریع تر پاسخ داده شوند.

 

پاسخی بگذارید