امکان اتصال به درگاه های پرداخت الکترونیکی

امکان اتصال به درگاه های پرداخت الکترونیکی (پرداخت قبوض و صورتحسابها و ….)

در کنار روش های جدید پرداخت صورت حساب ها، هزینه فاکتورها و … تلفن هم بعنوان ابزاری در دسترس و پرکاربرد در نزد اکثر مردم، به آنها افزوده شده و با توجه به گستردگی و سهولت استفاده جای خود را برای ارایه این قبیل خدمات باز کرده است . این امکان در صورت نیاز با همکاری بانک ها در اختیار شرکت ها قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید