تهیه پشتیبان از پیکیربندی و داده های مهم سیستم

تهیه پشتیبان از پیکیربندی و داده های مهم سیستم

این ماژول وظیفه تهیه نسخه پشتیبان بصورت خودکار و یا بر اساس درخواست مدیر سیستم از پیکربندی و داده های مهم را برعهده دارد. این بخش نیز به سهولت از طریق نرم افزار مدیریتی کنترل می شود. برخی از مزایای ماژول تهیه نسخه پشتیبان عبارت است از:

  • امکان تهیه نسخه پشتیبان بصورت منظم و دوره ای
  • امکان تهیه نسخه پشتیبان بر اساس درخواست کاربر
  • تعیین انواع پشتیبان گیری از قسمت های مختلف سیستم
   1. گزارش تماس ها
   2. پیام های ضبط شده
   3. پیکربندی سیستم
  • سهولت بازیابی  نسخه های پشتیبان در صورت خرابی و یا بروی سروری دیگر

دیدگاهتان را بنویسید