نظر سنجی

نظر سنجی (مشتریان درباره خدمات ما چگونه می اندیشند)

تمام کارفرمایان برای تعیین چگونگی ادامه راه نیازمند آگاهی از نظرات مشتریان خود هستند، مدیر سیستم میتواند تماس های مشترکین را به منظور آگاهی از رضایت مشترک از خدمات شرکت و یا حتی نحوه پاسخگویی اپراتورها به قسمت نظرسنجی هدایت کند تا به وسیله منوی صوتی، نظر مشترکین جمع آوری شده و در بانک های اطالاعاتی همراه با مشخصات مشترک جهت گزارشات آتی ذخیره شود.    نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید