قابلیت سیار بودن

قابلیت  سیار بودن (مهم نیست در کجا به تلفن پاسخ می دهید)

نیاز دارید از طریق تلفن شرکت با یکی از مشتریان صحبت کنید ولی کیلومترها از دفتر خود فاصله دارید و شاید بدتر حتی شماره تلفن مخاطب خود را در شرکت یادداشت کرده اید و به آن دسترسی ندارید. یکی از قابلیت های مرکز تماس مبتنی بر شبکه IP عدم وابستگی به مکان فیزیکی کاربران می باشد بدین معنی که در صورت در دسترس بودن اینترنت مناسب، می توانید از هر مکانی از جمله منزل تماس های تلفن داخلی خود، دسترسی به دفترچه تلفن شرکت، امکان ارسال و دریافت فکس، امکان دریافت پیام های صوتی رسیده به صندوق صوتی و یا گزارشات کارکرد کارکنان و نحوه پاسخگویی آنان به مشتریان را در اختیار داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید