کنفرانس صوتی و تصویری

کنفرانس صوتی و تصویری
امکان ایجاد کنفرانس صوتی متعدد بدون وابستگی به نوع گوشی از مزایای این مرکز می باشد. بعلاوه توانایی شناسایی افراد ملحق شده (مدیر، اپراتور ) به کنفرانس را داشته و به این ترتیب امکانات متفاوتی در اختیار آنها خواهد گذاشت مانند : تعریف اتاق کنفرانس های متعدد عمومی یا خصوصی، حفاظت کنفرانس های خصوصی بوسیله کلمه عبور، قطع و وصل صدای اشخاص، اخراج کاربران از کنفرانس و …. مرکز تماس مهنا امکان اضافه شدن ماژول کنفرانس تصویری را نیز در صورت نیاز دارا می باشد.

  • تعریف اتاق کنفرانس های متعدد عمومی یا خصوصی
  • حفاظت کنفرانس های خصوصی بوسیله کلمه عبور
  • مدیریت کنفرانس بوسیله منوی صوتی
  • قابلیت ضبط مکالمات درون کنفرانس بدون نیاز به ابزاری اضافه
  • امکان قطع و وصل صدای اشخاص
  • اخراج کاربران از کنفرانس
  • افزودن افراد جدید به کنفرانس بوسیله پانل نرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید