مدل سازی شبکه توزیع نیروی برق

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نرم‌افزارهای GIS مهنا با پوشش کامل دستورالعمل‌ها و نیازمندی‌های GIS در واحدهای مهندسی و بهره‌برداری شرکت‌های توزیع برق امکان تبادل داده به صورت سریع با سایر سیستم‌های شرکت‌های توزیع برق را به صورت کارآمد دارا است.

دیدگاهتان را بنویسید