نرم افزارهای موقعیت یاب جغرافیایی (AVL)

مشخصات سامانه موقعيت ياب خودرو  MAHNA AVL

 1. تعریف راننده جدید با هدف پیگیری اتومبیل
 2. تعریف خودروی جدید
 3. تعریف گروه خودروها
 4. گزارش راننده های موجود
 5. گزارش خودرو های موجود
 6. افزودن کاربر جدید
 7. گزارش کاربران موجود
 8. نمایش نقشه از Map Provider های معتبر به صورت Online
 9. نمایش نقشه از Map Provider محلی به صورت Offline
 10. تجميع با محيط GIS شرکت در نرم افزار ARCGIS
 11. تجمیع با سامانه ثبت خاموشی جهت تعیین کار اکیپ ها و وضعیت آنها
 12. عملیات نشانگرها (مشخص شدن وضعیت وسیلۀ نقلیه در هر موقعیت بر روی تقشه)
 13. عملیات محدوده ها (امکان مشخص نمودن محوده های جغرافیایی GeoZone)
 14. موقعیت یاب (نمایش آخرین وضعیت گزارش شده از وسیلۀ نقلیه)
 15. شبیه ساز حرکت خودرو
 16. به روز رسانی اطلاعات پایه (اطلاعات مربوط به اتومبیل ها و تنظیمات پارامتر های نرم افزار)
 17. بزرگنمایی نقشه
 18. امکان جابجایی نقشه
 19. به روز رسانی خودکار (اطلاعات دریافت شده از GPS ها)
 20. به روز رسانی فنی خودرو (ویرایش نمودن ویژگی های خودروها)
 21. گزارش کارکرد خودرو (نمایش ریز گردش اتومبیل)
 22. گزارش توقف خودرو
 23. گزارش تخلفات خودرو
 24. گزارش کارکرد در محدوده
 25. گزارش سرعت در محدوده
 26. گزارش ریز کارکرد خودرو
 27. گزارش عملکرد GPS ها
 28. شخصی سازی گزارشات و موارد درخواستی کارفرما
avlنمایش ساختار عملیاتی و جریان اطلاعاتی  سامانه نرم افزار موقعیت یاب خودروهای شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

دیدگاهتان را بنویسید