سیستم های موقعیت یاب و GIS

سامانه اطلاعات جغرافیایی

نرم‌افزارهای GIS مهنا با پوشش کامل دستورالعمل‌ها و نیازمندی‌های GIS در واحدهای مهندسی و بهره‌برداری شرکت‌های توزیع برق امکان تبادل داده به صورت سریع با سایر سیستم‌های شرکت‌های توزیع برق را به صورت کارآمد دارا است.

دیدگاهتان را بنویسید